دنیا نباشد... اما کوچه ای باشد و باران... و دوستی که زلال تر از باران است
سوال2 (پدر پشیمان شده) - حقوق - سیاوش ریحان صفت
سوال2 (پدر پشیمان شده)

 سوال:

پدری که هم اکنون در قید حیات اند در سال 83 مقداری از زمین های خود را به پسران خود داده است . بدین صورت :
فروشنامه تهیه گردید که این زمینها به مبلغ 5 میلیون تومان فروخته شده است- این مبلغ تا حالا پرداخت نگردیده است – و فقط 50 ریال به پدر داده شده است . در همان جلسه و در همان روز پسران در صورتجلسه ای متعهد شده اند که تا زنده بودن پدر هیچ احدی از انها حق ادعای مالکیت و تصرف را نخواهند داشت ولی پسران این تعهد را زیر پا گذاشته و هریک برای خود سند مالکیت منگوله دار گرفتند . حال پدر متوجه شده است که من اصلا قصد فروش نداشته ام و فقط می خواستم به پسرانم زمین بدهم نه بدین صورت و پسران از بی سوادی ام سواستفاده کرده اندواز من امضا گرفته اند تابرای خود سند بگیرند پدر عنوان می دارد که من زمین های خود را می خواهم و پسران ادعا می کنند که سند به اسم ما است و ما زمین را می خواهیم .سوال: 1-ایا این فروشنامه که صوری است صحیح می باشد ؟2- ایا پدر می تواند سند را ابطال کند ؟3- ایا این معامله شراط صحت معامله را داراست –بند 1-ماده 190 
 

 

جواب: 

در صورت اثبات صوری بودن معامله مالکیت منتقل نشده و اسناد هم قابل ابطال است.