دنیا نباشد... اما کوچه ای باشد و باران... و دوستی که زلال تر از باران است
سوال (دیه حس بویایی؟) - حقوق - سیاوش ریحان صفت
سوال (دیه حس بویایی؟)

خانم مریم . ک از اصفهان سوال پرسیدن: 

سوال: برادرم در اثر یک تصادف که در آن راننده مقصر اعلام شده است حس بویایی خود را بطور کامل از دست داده است. میزان دیه ای که باید به وی پرداخت شود چقدر است؟ 

 

پاسخ: 

طبق ماده ۴۶۲ قانون مجازات اسلامی دیه از بین بردن حس بویایی هر دو مجراب بینی برابر با دیه کامل انسان است. در صورتی که حس بویایی یک مجرا از بین رفته باشد نصف دیه کامل پرداخت خواهد شد.  

که با توجه به خانم مریم.ک به برادر ایشان باید دیهکامل پرداخت شود. (مقدار دیه هرسال توسط قوه قضاییه اعلام میشود)