دنیا نباشد... اما کوچه ای باشد و باران... و دوستی که زلال تر از باران است
سوال (تفاوت نفقه و مهریه) - حقوق - سیاوش ریحان صفت
سوال (تفاوت نفقه و مهریه)

 آقای محمدرضا . م ۶۱ ساله از زاهدان سوالی به شرح زیر مطرح کرده اند:

سوال: شوهر دخترم از یک بیماری خاص رنج می برد که ادامه زندگی را برای دخترم غیرممکن ساخته. از این رو دخترم منزل شوهر را ترک کرده و چند ماهی است که نزد من زندگی میکند. تکلیف مهریه دخترم چه میشود؟ 

 

با تشکر از این پدر بزرگوار جواب ایشان را در زیر بخوانید: 

 

پاسخ: نمیدانم که منظور این پدر بزرگوار از مهریه همان مهریه است یا نفقه. اما به هر حال توضیح اینکه حضور در خانه شوهر (تمکین) شرط برخورداری زوجه از نفقه است نه مهریه. در صورت عدم تمکین زوجه به زوج؛ وی حق گرفتن نفقه را ندارد اما حکم مهریه با نفقه فرق میکند. مهریه حق قانونی و شرعی زوجه است و زن هرگاه که اراده کند می تواند آن را مطالبه کند و ربطی به تمکین یا عدم تمکین زوجه از زوج ندارد.