دنیا نباشد... اما کوچه ای باشد و باران... و دوستی که زلال تر از باران است
بالاخره نرخ جدید دیه ابلاغ شد - حقوق - سیاوش ریحان صفت
بالاخره نرخ جدید دیه ابلاغ شد

نرخ جدید دیه سال 90 پس از تأیید رئیس قوه قضائیه، از سوی وزیر دادگستری به مراجع قضایی کشور ابلاغ شد. به گزارش خبرنگار ما، دیه امسال بر‌اساس ماده 297 قانون مجازات اسلامی 675 میلیون ریال و در ماه‌های حرام 900 میلیون ریال خواهد بود.
مرتضی بختیاری - وزیر دادگستری - در بخشنامه‌ای به دادگستری‌های کشور اعلام کرد: به موجب نامه شماره 100/29194/9000 تاریخ 12/7/90 حوزه ریاست قوه قضائیه و در اجرای ماده 297 قانون مجازات اسلامی نرخ دیه کامل مرد مسلمان در ماه‌های غیر‌حرام بر مبنای قیمت سوقیه شتر به مبلغ 675 میلیون ریال (67 میلیون و 500 هزار تومان) و در ماه‌های حرام 900 میلیون ریال (90 میلیون تومان) برآورد و به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است. این بخشنامه از تاریخ 1/8/1390 نیز لازم‌الاجرا می‌باشد.