دنیا نباشد... اما کوچه ای باشد و باران... و دوستی که زلال تر از باران است
مهرالمثل چیست؟ - حقوق - سیاوش ریحان صفت
مهرالمثل چیست؟

مهریه‌ مال معینی است که با توافق دو طرف – زن و مرد – در زمان عقد مشخص می‌شود. این مال می‌تواند از قبیل وسیله نقلیه، خانه، زمین، باغ، پول نقد یا سکه باشد. همچنین ممکن است انجام عمل معینی باشد که ارزش اقتصادی دارد. مثل تعلیم قرآن و هنرهای خاص و موارد مشابه. اما نکته مهم این است که زن به محض عقد مالک مهر می‌شود و می‌تواند آن را دریافت کند. چنانچه زن در مقام مطالبه مهریه‌اش برآید و مرد عاجز از پرداخت آن باشد – همانند محکومین مالی – ممکن است در ردیف زندانیان محکومیت‌های مالی قرار گیرد. در این میان مهریه‌ای که زمان عقد تعیین شده اگر باطل شود یا مال تعیین شده فاقد مالیت باشد یا عدم تعیین مهر در عقد شرط شده باشد. یا این‌که عقد نکاح به دلایل قانونی باطل باشد و زوجه به بطلان عقد نکاح جاهل بوده باشد، زن مستحق دریافت مهر‌المثل خواهد بود که از سوی دادگاه با جلب نظر کارشناسی مربوطه برحسب عادت و با توجه به وضع زن از لحاظ سن، تحصیلات، موقعیت خانوادگی و در نظر گرفتن سایر شرایط و اوضاع و احوال و غیره معین می‌شود.