دنیا نباشد... اما کوچه ای باشد و باران... و دوستی که زلال تر از باران است
کاریکاتور (مهریه) - حقوق - سیاوش ریحان صفت
کاریکاتور (مهریه)

روزنامه ها نوشتند: مردی دوسال از دفن جسد همسرش خودداری کرده